سید جلال دهقانی فیروز آبادی

سید جلال دهقانی فیروز آبادی
نقل مطالب این پایگاه همراه با ذکر منبع ، نشانه ی «فتوّت» است.
بایگانی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

این بخش به مرور تکمیل می شود.


***


< سید جلال دهقانی فیروزآبادی >

> متولد فروردین ماه 1344 در  شهر میبد ، استان یزد>

<دانش آموخته رشته علوم سیاسی / روابط بین الملل - دانشگاه بروکسل، بلژیک ، سال 1374>

< استاد تمام رشته روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی – تهران >

 

***

فعالیت های آموزشی 


*         استاد میهمان در دانشگاه بروکسل برای تدریس درس «امنیت اروپا»، در دوره کارشناسی ارشد / سالهای 1374 و 1375

 

*          استاد میهمان در دانشگاه امام حسین (علیه السلام) برای تدریس درس «سیاست‏ بین ‏الملل»، در دوره کارشناسی ارشد /سال 1376

 

*         استاد میهمان در دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برای تدریس درس «نظریه‌های مختلف در روابط بین‏الملل»، در دوره کارشناسی ارشد / سال 1379

 

*          استاد میهمان در دانشگاه امام حسین (علیه السلام) برای تدریس درس «نظریه‏ های مختلف در روابط بین‏ الملل»، در مقطع کارشناسی ارشد / سال 1380

 

*         استاد میهمان در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه  برای تدریس درس «تحول نظری در روابط بین‏ الملل وجهانی شدن»، در مقطع کارشناسی ارشد / سال 1389

 

*         استاد میهمان در دانشکده خبر، برای تدریس درس «اصول روابط بین‏ الملل» / سالهای 1379 و 1380

 

*         استاد میهمان در دانشگاه عالی دفاع ملی برای تدریس درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقطع دکتری / سال 1386

 

*          استاد میهمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برای تدریس دروس "سیاست بین الملل" در مقطع کارشناسی ارشد و "نقد نظریه های روابط بین الملل" و" سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل" در مقطع دکترا / سال 1390

***

تدریس واحدهای درسی 


        *         نقد نظریه‌های روابط بین‌الملل، مقطع دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران؛


*      سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نظریه و عمل، مقطع دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و دانشگاه دفاع ملی؛

 

*      نظریه‏ های مختلف در روابط بین‏ الملل، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، امام حسین (علیه السلام)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و امام صادق (علیه السلام)؛

 

*         سیاست بین‏ الملل، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، امام حسین (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران؛

 

*         سازمان‏های بین‏ المللی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، امام صادق (ع)؛

 

*         سازمان‏ها و پیمان‏های منطقه‏ای، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی؛

 

*    سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی؛

 

*         سیاست خارجی قدرت‏های بزرگ، مقطع کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، اکو؛

 

*         اصول روابط بین ‏الملل، مقطع کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، امام صادق (علیه السلام)، خبر، اکو و دانشکده روابط بین‏الملل؛

 

*         اروپا و نظام بین‏ الملل، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی؛

 

***

فعالیت های پژوهشی

 

v       راهنمایی بیش از 80 پایان‏نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، عالی دفاع ملی، امام صادق (علیه السلام)، آزاد اسلامی ؛

 

v       مشاوره بیش از 90 پایان‏نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در دانشگاه‌های علامه طباطبایی،  امام صادق (علیه السلام)، آزاد اسلامی؛

 

v       داوری بیش از 100 پایان‏نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در دانشگاه‌های علامه طباطبایی ،تربیت مدرس، تهران، فارابی، شهید بهشتی و آزاد اسلامی؛

***

تألیفات و تصنیفات

 

*      1. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، 1394. (برگزیده رتبه دوم بزرگسال جشنواره بین المللی فارابی، دوره هفتم، بهمن ماه 1393) .

 

*         2. نظریه ها و فرانظریه ها در روابط بین الملل، تهران: نشر مخاطب، 1394.

 

*         3. فرانظریه اسلامی روابط بین الملل، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1393.

 

*         4. نظریه های منطقه گرایی و رژیم های بین المللی، تهران: نشر مخاطب، 1393.

 

*         5. چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر مخاطب، 1393.

 

*     6.جهانی شدن فرهنگ و امنیت فرهنگی (جمهوری اسلامی ایران)، (مشترک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1392.

 

*         7. جایگاه تکافل و رفتارهای حمایت گرانه در دیپلماسی فرهنگی،(ویراست مشترک)، تهران: انتشارات الهدی، 1392.

 

*         8. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی،(مشترک)، تهران : دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، 1391.

 

*     9. امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ،(مشترک) ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1391.

 

*         10. الگوهای صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،(مشترک)، تهران : دانشگاه امام صادق(علیه السلام) 1389.

 

*         11. چهارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد و مرکز تحقیقات استراتژیک، 1387.

 

*         12. تحول گفتمانی در سیاست‏ خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مؤسسه ایران، 1384.

 

*         13. آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران(تک نگاشت)، تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1394.

 

***


ترجمه ها


*         1. نظم‏های منطقه‏ ای: امنیت سازی در جهانی نوین، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، 1392 (ترجمه).

 

*         2. امنیت بین الملل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388 (ترجمه). شایسته تقدیر کتاب فصل پاییز 1388 در گروه علوم نظامی.

 

*         3.امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل، (مشترک)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی (ترجمه)  ، 1392.

 

*         4. نظریه فرهنگی روابط بین الملل،( مشترک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  1391 (ترجمه).

 

***

کرسی نظریه پردازی

 

*         فرا نظریه اسلامی روابط بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبایی ، آذرماه 1393.***


طرح های پژوهشی


v     طرح جامع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیپلماسی انرژی، دیپلماسی عمومی، ترتیبات امنیتی در خلیج فارس، (مشترک)، شورای عطف، مرکز آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه  و دانشگاه علامه طباطبایی، 1392. طرح ملی.

 

v       تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (مشترک)، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1391.

 

v       تأثیر جهانی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (مشترک) ، تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، 1392.

 

v       معیارهای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک،1387.    

 

v       بیداری اسلامی در اندیشه­ ی رهبر معظم انقلاب اسلامی  و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک خاورمیانه، امنیت ملی و دکترین صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مطالعات راهبرد دفاعی، 1393.

 


***


تألیف فصول کتابv      اسلام و نظریه های روابط بین الملل: رویکردی فرا نظری، در: حسین پور احمدی و همکاران، اسلام و روابط بین الملل،تهران: دانشگاه امام صادق(ع )، 1389.

v      دیپلماسی نوین خاورمیانه ای ایران : ضرورتها و الزامات ، در: حسین پوراحمدی ( ویراستار )،  دیپلماسی نوین : جستارهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1388.

v      نظریه های همگرایی اروپا ، در: عبدالعلی قوام و داود کیانی ( ویراستار )، اتحادیه اروپا: سیاست ، هویت و  امنیت، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1389 .

v      تمدن سازی انقلاب اسلامی و گفتمان سکولاریزم در روابط بین الملل، در: جلال درخشه (ویراستار)، آفاق تمدنی انقلاب اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق(علیه السّلام)، 1390.

v    اخلاق و نظریه پردازی در روابط بین الملل، در: مهدی ذاکریان(گردآورنده)، تهران: دانشگاه امام صادق(علیه السّلام)، 1390.

v      بازتاب های نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین الملل، در: محمد باقرخرمشاد و همکاران، بازتابهای انقلاب اسلامی ایران، تهران : سمت،1390.

v     هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در: داود کیانی (گرد آورنده) «منافع ملی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی 1386.

v     چشم انداز رابطه ایران و آمریکا، در: داوود غرایاق زندی (گردآورنده)، ایران، خاورمیانه و آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1386.

v  ضرورت و کارکرد دیپلماسی در سیاست خارجی توسعه‌گرا، در: مسعود موسوی شفایی(گردآورنده)، سیاست خارجی توسعه گرا، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1378.

v     طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در داود غرایاق زندی (گردآورنده)، محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387.

v       سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در: غلامرضا خواجه سروی ( ویراستار )، سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.

 

v   The Islamic Republic of  Iran and the Ideal International System, in Anoushiravan Ehteshami and Reza Molavi, eds., Iran and the International System, New York: Routledge


***


  مقالات علمی - پژوهشی


o         تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دو دولت بازرگان و هاشمی رفسنجانی،(مشترک)، فصلنامه سیاست جهانی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1394.

o      سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای آلبا و امنیت جمهوری اسلامی ایران(1392-1384)،(مشترک)، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم، شماره 27، 1394.

o      بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا در باره موضوع هسته ای،(مشترک)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، شماره 22، بهار 1394.

o      تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتو بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا،(مشترک)، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1394.

o      نظامیان و گذر به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر(2015-2011)، (مشترک)،فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، سال چهارم، شماره 14، زمستان 1393.

o         تحلیل قدرت نرم بریتانیا، (مشترک)، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال چهارم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1393.

o      ابعاد معنایی و نهادی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،(مشترک)، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 16، پاییز و زمستان 1393.

o         رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی: با تاکید بر رویکرد اسلامی،(مشترک)، فصلنامه سیاست جهانی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1393.

o      تأثیر بیداری اسلامی بر موقعیت آمریکا در خاورمیانه، (مشترک)، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 37، تابستان 1393.

o         گفتمان هسته ای دولت یازدهم ،(مشترک)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره یک، بهار 1393.

o         سیر تحول مطالعات نظری روابط بین الملل در ایران، (مشترک)، پژوهش های سیاست اسلامی، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1392.

o      تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی،(مشترک)، شماره 16، پائیز 1392.

o      سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)،(مشترک)، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 7، تابستان 1392.

o         راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران،(مشترک)، فصلنامه امنیت پژوهی، سال دوازدهم، شماره 41، بهار 1392.

o         نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن،(مشترک)،  فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1391.

o      انقلاب اسلامی ایران و عدم مطلوبیت نظم بین المللی موجود، (مشترک)، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 31، زمستان 1391.

o      امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی دوران اصول گرایی،(مشترک)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره سوم، پاییز 1391.

o      تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس(1384-1391)،(مشترک)، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، سال دوم، شماره 5، پاییز 1391.

o      دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: زمینه ها و چالش ها(با تاکید بر پنج شاخص جهانی شدن)،(مشترک)، پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفدهم، شماره 52، پاییز 1391.

o      علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالغه موردی تونس، مصر، لیبی و یمن)، (مشترک)، مجله سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 4، پاییز 1391.

o      تاثیر هویت اسلامی-انقلابی بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای (دوره خاتمی و احمدی نژاد)، (مشترک)، فصلنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره 59، پاییز 1391.

o         دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی، (مشترک)،  روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1391.

o         الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل، پژوهش های روابط بین الملل، شماره 3، بهار 1391.

o         بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، (مشترک)،  فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، بهار 1391.

o      انگاره‌های بین‌الاذهانی، اعتماد سیاسی و خاتمة جنگ: بررسی موردی تأثیرات پذیرش آتش‌بس در جنگ ایران ـ عراق بر جامعة ایران،(مشترک)،  رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 28، زمستان 1390.

o      شاخصه های راهبرد امنیت انرژی روسیه در قبال اتحادیه اروپا، (مشترک)،  فصلنامه آفاق امنیت، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1390.

o         موانع و فرصت های گسترش نقش چین در خاورمیانه،(مشترک)،  پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره 4، پاییز 1390.

o      نظریه اسلامی سیاست خارجی: چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره 9، بهار 1390.

o         فناوری های قدرت در جنگ نرم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره اول، بهار 1390.

o      دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4، زمستان 1389.

o         مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره 6، تابستان 1389.

o         چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 2، (مسلسل18 )، بهار 1389.

o         تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریه های روابط بین الملل، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 20، بهار 1389.

o         سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی، فصلنامه بین المللی ژئوپولیتیک، سال ششم، شماره اول، بهار 1389.

o      منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 39،شماره 3،پاییز 1388.

o         الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم، (مشترک)،  دانش سیاسی، سال پنجم، شماره 10،پاییز و زمستان 1388.

o         امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه روابط خارجی ، سال اول ، شماره 1، بهار 1388.

o         جمهوری اسلامی ایران و نظام بین الملل مطلوب، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 16، زمستان 1387.

o         سیاست خارجی دولت نهم، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 13، بهار 1387.

o         نظریه انتقادی : چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی ، پژوهشنامه علوم سیاسی ، سال سوم، شماره 10، بهار1387.

o         گفتمان اصول گرایی عدالت محور در سیاست خارجی احمدی نژاد، دانش سیاسی، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1386.

o         رهیافت‏ مقایسه‏ای بول:روشی برای سنجش نظریه‌های روابط بین الملل، پژوهش‏نامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 3، 1385.

o         سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی، سیاست خارجی، سال سیزدهم، ویژه‌نامه اروپا(1)، تابستان 1378.

o         نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری‏های بین‏المللی، سیاست‏ خارجی، سال دوازدهم، شماره 3، پائیز 1377.

o    Revolution and Foreign Policy of Iran: the first decade revised,  Iranian Review of Foreign Affairs,Vol.4, No.1, Spring 2013.

o    Ontological Security and the Foreign Policy Analysis of the Islamic Republic of Iran, Iranian Review of Foreign Affairs,Vol.2, No.2, Summer 2011.***

مقالات علمی - ترویجی


o         گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال 28، شماره 1، بهار 1393.

 

o         سیاست جدید رژیم صهیونیستی در قبال بحران سوریه، (مشترک)، فصلنامه مطالعات فلسطین، شماره 20و 21، بهار و تابستان 1392.

 

o         سیاست های اتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی، (مشترک)، فصلنامه دانش سیاسی و بین الملل، سال اول، شماره 2، تابستان 1391.

 

o         نوواقع گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی ، سال 26، شماره 1، بهار1391.

 

o         رابطه ثبات سیاسی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، (مشترک)، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی(خط اول)، شماره 19، تابستان 1391.

 

o         سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال فلسطین از منظر سازه‌انگاری، ،(مشترک)،فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول)، شماره 18، بهار 1391.

 

o         سیاست های عربی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی، (مشترک)،  فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره 2، تابستان 1390.

 

o         واقع گرایی نو کلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، تابستان 1390.

 

o         نظریه سازه انگاری و سازمانهای بین المللی، (مشترک)،  دو فصلنامه پژوهش سیاست، سال دوازدهم، شماره 28، بهار و تابستان 1389.

 

o         بررسی روابط ایالات متحده و چین در منطقه آسیا-پاسیفیک پس از 11 سپتامبر (2001-2008)، (مشترک)،  دو فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 27، پاییز و زمستان 1388.

 

o         تحول الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس، (مشترک)،  فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی ؛ خط اول، شماره 11،زمستان 1388.

 

o         سیاست خارجی رهایی بخش : نظریه انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال 22، شماره 1، بهار1387.

 

o         جنگ نامتقارن لبنان و امنیت ملی اسرائیل، فصلنامه سیاست خارجی، سال 21، شماره 1، بهار 1386

 

o         رویکرد اعراب به برنامه هسته ای ایران، فصلنامه خاورمیانه، سال چهاردهم، شماره 2 و3، تابستان و پائیز 1386.

o         سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان، پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، شماره 20 بهار و تابستان 1385.

 

o         گفتگوهای هسته‏ای ایران و اروپا، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، فروردین- اردیبهشت 1384

 

o         اتحادیه اروپا و بحران عراق، ویژه‏نامه عراق، سیاست خارجی، سال هیجدهم، زمستان 138.

 

o         سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکردگرایی، پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره 12، پاییز- زمستان 1383.

 

o         الزامات ائتلاف برای صلح،  فصلنامه سیاست خارجی، سال هیجدهم، شماره 3، پائیز 1383.

 

o         منطق ژئوپلیتیک در سیاست خارجی عراق، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دهم، شماره 2، تابستان 1382.

 

o         تحول نظریه‏های منازعه و همکاری در روابط بین‏الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال پنجم، شماره هشتم، بهار و تابستان 1382.

 

o         سیاست‏ خارجی جمهوری اسلامی ایران: روندها و بازتاب‏ها، فصلنامه‏ مطالعات خاورمیانه، سال نهم، شماره 3، پائیز 1381.

 

o         رویکردی نظری به نقش‏آفرینی اتحادیه اروپا ، اطلاعات سیاسی-‏ اقتصادی، شماره 142- 141، خرداد_تیر1378 .

 

o    The Foreign Policy Requirements of National Development of  Iran's 20 Years View, The Iranian Journal of International Affairs, Spring 2005.

 

o    Emancipating Foreign Policy: Critical Theory and Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy, The Iranian Journal of Internation Affairs, Spring 2008.

 

o    Lebanon’s Asymmetric Warfare and Israel’s National Security, The Iraninan Journal of International Affairs, Vo.XIX, 3, Summer 2007


***